Lesy SR, š.p.: Chemické postreky

05.09.2011 20:08

Strata: 300 000 000 Sk - 9 958 175,66 €

Päťdesiatpercentné predraženie aplikácie chemických prípravkov a hnojív pri realizácii vládneho programu pre ochranu smrečín, čo činí cca 5 mil. eur ročne (150 miliónov), trvá druhým rokom

Firmy Filagro (evidovaný nedoplatok v Sociálnej poisťovni k 31.3.2009: 17.479 Eur), Forles, Foria Slovakia, Rokosan a splnomocnenec vlády SR si rozdeľujú zákazky cez GR Lesy SR.

Zdroj: www.ukradli.sk