Lesy SR, š.p.: predaj dreva

05.09.2011 20:23

Strata: 360 000 000 Sk - 11 949 810,8 €

Spoločnosť Mondi SCP a. s. nakupuje listnaté drevo na chemické spracovanie od Lesov SR, š. p. za nižšie ceny ako sú trhové.

Porovnateľné ceny konkurencie ako napr. Lenzing z Rakúska sú vyššie v priemere o 5 eur na parite ex work, teda na odvoznom mieste alebo lesnom sklade. Ročné dodávky v objeme cca 800 tisíc m3 krát znížená jednotková cena na m3 listnatej vlákniny 5 Eur, to je 4 mil. eur ročne (120 mil. SKK ročne). Obchod v tejto podobe trvá tri roky.

Zdroj: www.ukradli.sk