Lesy SR, š.p.: Prenájom poľovných revírov

05.09.2011 20:27

Strata: 450 000 000 Sk - 14 937 263,5 €

Predčasné vypovedanie 60 nájomných zmlúv v poľovných revíroch, kde ceny boli licitované v rokoch 2005–2006, a následne uzatvorené nové zmluvy so sponzormi politických strán koalície a lobistov za nízke ročné nájomné.

Za jeden rok strata predstavuje 45 mil. Sk, zmluvy sú uzatvorené na 10 rokov.

Zdroj: www.ukradli.sk