Predaj kvót CO2 vyplývajúcich z kjótskeho protokolu

05.09.2011 19:59

Strata: 2 000 000 000 Sk - 66 387 837,7 €

Vláda predala bez verejnej súťaže kvóty na emisie CO2 v objeme 15 mil. ton neznámej spoločnosti Interblue Group, ktorá vznikla len dva mesiace pred podpisom zmluvy.

Iné štáty, napríklad Česká republika, ktorá predávala kvóty transparentným spôsobom, dostala cenu minimálne o 5€ na tonu vyššiu, ako slovenská vláda (teda viac ako dvojnásobok). Slovensko pri tomto predaji prišlo minimálne o 2 miliardy Sk.

Zdroj: www.ukradli.sk