Rozdelenie kvót CO2 - kvóty obchodované v EÚ

05.09.2011 20:04

Strata: 11 086 000 000 Sk - 367 987 785 €

V rokoch 2005 a 2006 vypustili slovenské firmy 25 až 26 miliónov ton CO2. Vláda však firmám pre roky 2008 až 2012 rozdelila pre každý rok 31,8 mil. ton.

Niektorým špeciálne zvýhodneným firmám vláda nadelila omnoho viac kvót ako budú v skutočnosti potrebovať, a to bez ohľadu na súčasnú hospodársku krízu. Ak by postupovala naša vláda ako česká (navýšenie kvót pre malé zariadenia o 7 % proti priemeru skutočnosti za roky 2005 a 2006 a o 1,279 % pri veľkých zariadeniach), vláda by získala miliardy korún, ktoré by mohla využiť na environmentálne projekty. Ak by napríklad firmám pridala aj 10%, rozdelila by 28,6 mil. ton. Na štátnom účte by teda zostalo 16 mil. ton (5 rokov po 3,2 mil. ton). Keďže kvóta na jednu tonu stála v čase delenia na trhu približne 23 €, vláda rozdelila medzi firmy o viac než 11 mld. Sk ako bolo potrebné.

Zdroj: www.ukradli.sk