Rozdeľovanie licencií pre slnečné elektrárne

02.09.2011 18:31
Strata: 1 600 000 000 SK - 53 110 270,2
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil cenu za elektrinu vyrábanú zo slnečnej energie na 430 €/MWh.

Je to až desaťnásobne viac, ako je súčasná trhová cena elektriny. Takúto vysokú cenu budú musieť platiť všetci spotrebitelia elektriny na Slovensku počas nasledujúcich 15 rokov. Nezmyselne vysoko nastavená cena samozrejme spôsobila obrovský záujem investorov, ktorý mnohonásobne prevyšuje kapacitu elektrickej siete pre takýto nestabilný zdroj elektriny. SEPS preto určil, že schváli iba žiadosti na výstavbu elektrární na 120 MW, čo znamená asi 120.000 MWh ročne. Ak by tieto licencie predal tým záujemcom, ktorí sú za ne ochotní zaplatiť najvyššiu sumu, mohol by získať približne 1,6 mld. Sk (čo zodpovedá 30€/MWh).  SEPS sa však rozhodol, že licencie rozdelí netransparentne a získali ich napokon tí, ktorí mali najlepšie informácie o spôsobe rozdeľovania týchto licencií. Na úkor štátneho podniku a spotrebiteľov elektriny  tak zarobia obrovské peniaze.

Zdroj: www.ukradli.sk