Tender na výstavbu Vojenského archívu v Trnave - kauza IKORES

04.09.2011 12:14

Strata: 350 000 000 Sk - 11 617 871,6

Ministerstvo obrany odkleplo v lete 2007 Ikoresu zákazku na výstavbu Vojenského archívu v Trnave za takmer 1 mld. Sk.

Ministerstvo na tak veľkú sumu nevypísalo súťaž a ani neurobilo pred výberom investora prieskum trhu. Vtedajší minister Kašický to zdôvodňoval tým, že archív spadá pod ochranu utajovaných skutočností. Zo zákona o verejnom obstarávaní je však zrejmé, že výnimka spod štandardného režimu sa vzťahuje len na stupne utajenia „tajné“ a „prísne tajné“. V zmluve medzi ministerstvom a firmou Ikores sa pritom hovorí len o stupňoch „dôverné“ a „vyhradené“. Je celkom zrejmé, že v tomto prípade malo prebehnúť riadne výberové konanie. Výsledkom by bolo podstatné zníženie nákladov, ktoré sa podľa odborných posudkov spred pár rokov pohybovali na úrovni o 350 miliónov korún menej.

Zdroj: www.ukradli.sk