Výstavba jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach

03.09.2011 12:59

Strata: 7 531 000 000 SK - 249 983 403

Vláda schválila vytvorenie spoločného podniku štátnej a.s. JAVYS a ČEZ, a. s. s cieľom vybudovať nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach.

Hoci o účasť na tomto projekte mali záujem mnohé renomované energetické firmy, vláda si vybrala ČEZ bez akejkoľvek verejnej súťaže. Paradoxne vláda rozhodla o spolupráci s ČEZ-om v rovnaký deň (17.12.2008), ako rokovala o návrhu MH, v ktorom sa píše: „... je potrebné zrealizovať celý proces tak, aby nemohol byť v budúcnosti spochybnený po právnej stránke, ako aj po stránke transparentnosti celého výberového procesu."" Materiál MH popisuje aj  rôzne možnosti výberu investora. Ak by sa dosiahli tendrom úspory iba vo výške 5%, išlo by pri predpokladaných investičných nákladoch vo výške 150 mld. Sk o 7531 mil. Sk.

Zdroj: www.ukradli.sk