ĽS-HZDS

Lesy SR, š.p.: Prenájom poľovných revírov

05.09.2011 20:27
Strata: 450 000 000 Sk - 14 937 263,5 € Predčasné vypovedanie 60 nájomných zmlúv v poľovných revíroch, kde ceny boli licitované v rokoch 2005–2006, a následne uzatvorené nové zmluvy so sponzormi politických strán koalície a lobistov za nízke ročné nájomné. Za jeden rok strata...

IT systém na ministerstve pôdohospodárstva

05.09.2011 20:26
Strata: 360 000 000 Sk - 11 949 810,8 € Minister pôdohospodárstva uzavrel pre štát nevýhodné nevypovedateľné zmluvy na dodávku IT systému. Minister pôdohospodárstva uzavrel pre štát nevýhodné nevypovedateľné zmluvy na dodávku IT systému, ktorý však už na ministerstve existoval. Štát...

Lesy SR, š.p.: predaj dreva

05.09.2011 20:23
Strata: 360 000 000 Sk - 11 949 810,8 € Spoločnosť Mondi SCP a. s. nakupuje listnaté drevo na chemické spracovanie od Lesov SR, š. p. za nižšie ceny ako sú trhové. Porovnateľné ceny konkurencie ako napr. Lenzing z Rakúska sú vyššie v priemere o 5 eur na parite ex work, teda na...

Lesy SR, š.p.: Chemické postreky

05.09.2011 20:08
Strata: 300 000 000 Sk - 9 958 175,66 € Päťdesiatpercentné predraženie aplikácie chemických prípravkov a hnojív pri realizácii vládneho programu pre ochranu smrečín, čo činí cca 5 mil. eur ročne (150 miliónov), trvá druhým rokom Firmy Filagro (evidovaný nedoplatok v Sociálnej...